Кумтөр Treadmill TMX 428 өлчөнгөн күч келтирүү менен функциялык изилдөө аппаратын (жүгүртмө жолчосу) жана XScribe 5 Stress Exercise System өлчөнгөн күч келтирүү менен функциялык изилдөө системасын сатып алуу сунуштарынын конкурсуна катышууга чакырат

Кумтөр Treadmill TMX 428 өлчөнгөн күч келтирүү менен функциялык изилдөө аппаратын (жүгүртмө жолчосу) жана XScribe 5 Stress Exercise System өлчөнгөн күч келтирүү менен функциялык изилдөө системасын сатып алуу сунуштарынын конкурсуна катышууга чакырат

Жарыяланган: 08 August 2014

ТЕНДЕР ЖАБЫК
Толук коммерциялык сунуштар, кагаз үстүндө, талапкердин мөөрү басылган жана оозу чапталган, жана ошондой эле сыртында “Тандоо комиссиясынын төрагасына” деп жазылган, А4 форматындагы конверттин ичинде, Бишкек шаары, Ибраимов көч., 24, “Учкун” АКнун имараты, 14 каб., адресине 22 август 2014ж., саат 17:00 чейин жиберилүүсү зарыл. Белгиленген убакыттан кийин жана электрондук адреске жиберилген билдирмелер кабыл алынбайт.

Коммерциялык сунуш, төмөндөгүлөр менен чектелбестен, камтуусу зарыл документтер:


• Коюлган талаптарга (спецификацияга) ылайык болуу макулдугун камтыган жана төлөнчү салык өлчөмү саналган бааны камтыган коммерциялык сунуш;
• Негизги ишкердик түрлөрүн камтыган уюм жөнүндө кыскача маалымат, мекеменин негиздөөчүлөрү жана жетекчилери жөнүндө маалымат;
• Уюмдун мамлекеттик органдарда каттоосун тастыктаган документтер;
• Аппаратты, кепилдик мөөнөтү боюнча жана андан кийин, тейлөө мүмкүнчүлүгү;
• Аппараттын жасалып чыккан өлкөсү жана жери жөнүндө маалымат.
• Cунушталган товар, Тиркемеде белгиленген талаптарга жооп бериши, өндүрүүчүнүн сапат белгилери жана КРнын Саламаттык сактоо министрлигинен Кыргыз Республикасынын ичинде колдонуу уруксаттарына ээ болушу абзел.

КГК, калаган коммерциялык сунушту, бүтүндөй же жарым-жартылай, кабыл алуу же албоо укугун сактайт. КГК, эң арзан бааны сунуштаган ишканадан сатып алууга, эч кандай кепилдик бербейт.

Ишкананын талаптарына туура келген коммерциялык сунуштарды берген талапкерлер КГК тарабынан кабардандырылат.

Бардык суроолор боюнча, кызыкдар тараптар, КГКнын сатып-алуу бөлүмүнө факс аркылуу: +996 312 592050 же болбосо электрондук адрес аркылуу: Kumtor_localbuyer@kumtor.com, кайрылса болот.