Эл Аралык Ишкердик Кеңештин (ЭИК) мүчөлөрүнүн «Кумтөр» кенине жасашкан иш сапары

Эл Аралык Ишкердик Кеңештин (ЭИК) мүчөлөрүнүн «Кумтөр» кенине жасашкан иш сапары

Жарыяланган: 16 October 2015