САЛЫК БОЮНЧА ЭСЕПЧИ

САЛЫК БОЮНЧА ЭСЕПЧИ

Жарыяланган: 29 April 2021

Жабык

КУМТӨР ГОЛД КОМПАНИ

САЛЫК БОЮНЧА ЭСЕПЧИ (Бишкек ш.)

бош жумуш ордуна сынак жарыялайт

Билдирүүнүн номуру: KGC-21-68

КЫЗМАТТЫК МИЛДЕТТЕР:

 • Салык эсебин өз убагында жана спасаттуу уюштуруу, КР Салык Кодексинин жана башка колдонуудагы укуктук-ченемдик актыларына жана макулдашууларына ылайык салык отчетторун даярдоо;
 • Салык отчетторду даярдоо жана тышкы жана ички колдонуучуларга отчеттуулукту берүү;
 • Салык мыйзамындагы өзгөрүүлөр боюнча маалыматтын Компания тарабынан өз убагында колдонулушун камсыздоо максатында консолидациялоо;
 • КРнын бюджетине салыктарды туура жана өз убагында жана туура эсептеп которуу;
 • КРнын бюджетине төлөнүүчүсалыктар боюнча прогноздорду даярдоо жана салык органдарына сунуштоо;
 • Бөлүмдүн компетенциясындагы суроолор боюнча бекитилген тартипке ылайык салык жана каржы органдары, ошондой эле мамлекеттик башка органдар жана уюмдар менен иш алып баруу;
 • Эсеп-фактураларды убагында эсептеп, кабыл алууга даярдап берүү, башка сатуулар боюнча карыздын төлөнүшүн контролдоо;
 • Тиешелүү мамлекеттик органдарга жана мекемелерге болжолдуу маалыматтарды өз убагында берүү;
 • Финансылык мезгилди жабуу тартибине ылайык, керектүү бухгалтердик жазууларды даярдоо;
 • Компаниянын жана аудиторлордун талаптарына ылайык зарыл болгон каржылык отчеттуулукту түзүү;
 • Мамлекеттик органдар жана мекемелердин өкүлдөрү менен атайын байланышты ишке ашыруу.

 МИНИМАЛДЫК ТАЛАПТАР:

 • Тиешелүү тармак боюнча бакалавр же магистр даражасы;
 • Иш тажрыйбасы 5 жылдан кем эмес;
 • Аналитикалык жогорку жөндөмдүүлүктөр, чоң көлөмдөгү маалымат менен иштей билүү, тактык;
 • Мыйзамдар, анын ичинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдык жана ченемдик укуктук актылары жөнүндө жалпы билим;
 • Көп тапшырма режиминде тез иштөө, мыкты командалык жана коммуникативдик жөндөмдөргө ээ болуу, тактык, эмгекчилдик, стресске туруштук берүү;
 • MS Office ти ишенимдүү колдонуучунун деңгээлинде билүү, Excel программасын билүү;
 • Англис тилин билүү, кыргыз тилин билүү артыкчылыктуу.

Анкета жана резюмени 2021-ж. 13 майына чейин HR_Kumtor@centerragold.com электрондук почта аркылуу.

Анкетаны бул жерден жүктөп алсаңыз болот.

Анкетада билдирменин төмөнкү номерин көрсөтүү зарыл: KGC-21-68.

МАЕКТЕШҮҮГӨ ЭҢ ЫЛАЙЫКТУУ ТАЛАПКЕРЛЕР ГАНА ЧАКЫРЫЛАТ.