“Кумтөр Голд Компани” ЖАК ЖОЖдордун бүтүрүүчүлөрү арасында Кен ишканасынын “персоналды башкаруу бөлүмүнө” эки жылдык такшалма өтүү үчүн тандоо жүргүзөт.

“Кумтөр Голд Компани” ЖАК ЖОЖдордун бүтүрүүчүлөрү арасында Кен ишканасынын “персоналды башкаруу бөлүмүнө” эки жылдык такшалма өтүү үчүн тандоо жүргүзөт.

Жарыяланган: 03 August 2023

ТАКШАЛМАГА КАБЫЛ АЛУУ ЖАБЫЛДЫ.

Талаптар:

 • Жогорку билим алгандыгы тууралуу диплом (ар кандай багыттагы), иш тажрыйбасы жок; 
 • Заманбап программалык-техникалык каражаттарды жана оргтехниканы мыкты билүү;
 • Коммуникациянын мыкты көндүмдөрүн билүүсү;
 • Демилге жана жаңы ыкмаларды үйрөнүүгө умтулуу; 
 • Аткаруучулук менен тартиптүүлүк;
 • Кыргыз, орус тилдерди билүүсү, англис тили (базалык).

 

Милдеттери:

 • Кадрдык башкаруу функцияларын аткаруу;
 • Талапкерлердин медициналык кароого, тиешелүү окууларга (тренингдерге) байланыштуу бардык процедуралардан өтүү процесстерин көзөмөлдөө;
 • Окуп үйрөнүүгө ак ниеттүүлүк менен мамиле кылуу;
 • Жетекчисинин тапшырмаларын так аткаруусу;
 • Ички эмгек тартибинин эрежелерин сактоо (ишкананын жоболорун);
 • Жетекчинин кызматына тиешелүү тапшырмаларын жана көрсөтмөлөрүн өз убагында жана сапаттуу аткаруу;
 • Купуя маалыматты жайылтпоо.

 

Такшалма шарттары:

  • Акы төлөнүүчү такшалма
  • Такшалма мөөнөтү – 2 жыл
 • Такшалма өтүү жери – Бишкек шаарыдагы кеңсе
 • Жумуш графиги – 5/2

 

Тандоого катышуу үчүн:    

 • 2023-жылы 17-август саат 17.00 кечикпестеншилтеме аркылуу өтүп, анкетаны толтуруп, ага бардык керектүү документтерди тиркөө керек.

 

Көңүл буруңуздар, тестирлөөгө жана маектешүүгө эӊ ылайыктуу талапкерлер гана чакырылат.