КУМТӨР КЕНИНДЕ ЖАНА “КУМТӨР ГОЛД КОМПАНИ” ЖАКнун БАШКА АЙМАКТАРЫНДА ЛВС/ВОЛС ТАРМАКТАРЫН ТЕЙЛӨӨ КЫЗМАТТАРЫН КӨРСӨТҮҮ, ВИДЕО БАЙКОО ТУТУМДАРЫ, СУРОО-ТАЛАП БОЮНЧА IT КЫЗМАТТАРЫН АУТСОРСИНГ АТКАРУУ БОЮНЧА

КУМТӨР КЕНИНДЕ ЖАНА “КУМТӨР ГОЛД КОМПАНИ” ЖАКнун БАШКА АЙМАКТАРЫНДА ЛВС/ВОЛС ТАРМАКТАРЫН ТЕЙЛӨӨ КЫЗМАТТАРЫН КӨРСӨТҮҮ, ВИДЕО БАЙКОО ТУТУМДАРЫ, СУРОО-ТАЛАП БОЮНЧА IT КЫЗМАТТАРЫН АУТСОРСИНГ АТКАРУУ БОЮНЧА

Жарыяланган: 29 July 2021

Кабыл алуу жабык

«Кумтөр Голд Компани» ЖАКу (мындан ары – «КГК») кызыкдар ишканаларды коммерциялык сунуштарды комиссияга төмөндөгү шилтемеде көрсөтүлгөн техникалык тапшырмага ылайык, 2021-жылдын 12-август күнү саат 17:00гө чейин “Кумтөр кенинде жана “Кумтөр Голд Компани” ЖАКнун башка аймактарында ЛВС/ВОЛС тармактарын тейлөө кызматтарын көрсөтүү, видео байкоо тутумдары, суроо-талап боюнча IT кызматтарын аутсорсинг аткаруу боюнча” деп жазылган жабык конвертте тапшырууга чакырат. Дареги: КГК кеңсеси, Бишкек ш., Ибраимов көч, 24, 10-кабат.

КГК келип түшкөн коммерциялык сунушту толугу менен же жарым-жартылай кабыл алуу же четке кагуу укугун өзүнө калтырат жана эң атаандаш сунуш бере алган талапкерлерди жана КГКнын талаптарына ылайыктуусун тандап алат. КГК алдын ала тандалган уюмдар менен гана байланышат. КГК бул чакырууга байланыштуу талапкерлердин кандайдыр бир тарткан чыгымдарын компенсациялоого милдеттенме албаганын бир тараптуу билдирет.

Техникалык тапшырма