6-серия – Карьер. Жардыруу иштери

6-серия – Карьер. Жардыруу иштери

Жарыяланган: 03 April 2012

Пайдалуу кендерди казып алууда жардырууларсыз мүмкүн эмес. Руданы казып алуу үчүн миллиондогон жылдар бою аска болуп тапталган тоо-кен тегин майдалоо зарыл. Мына ушундан кийин гана ал жерде техника иштей алат.

[flashvideo filename=wp-content/uploads/video/kg/06.flv image=”https://www.kumtor.kg/wp-content/uploads/2012/04/6b.jpg” /]