Калдыктар чарбасы

Калдыктар чарбасы

Жарыяланган: 03 July 2015

Ири өндүрүштүк ишканаларга сын-пикири менен дыкат көңүл бурушун айрым саясатчылар көбүнесе экологияга кабатырлануусу катары көрсөтүшөт. Айлана-чөйрө темасы кен өндүрүү ишканалары тууралуу сөз болгондо өзгөчө курчуйт.