Митингдер канчалык көп болсо, бюджетке түшүүлөр ошончолук аз болот

Митингдер канчалык көп болсо, бюджетке түшүүлөр ошончолук аз болот

Жарыяланган: 08 April 2014

Берүүчү компаниялар жана Кумтөрдүн подрядчылары кендин айланасындагы кырдаалга тынчсызданышууда. Алтын казып алуучу ишкананын туруктуу иштөөсүнөн аралаш тармактарда иштеп жатышкан 7 миң кыргызстандыктын бакубаттуулугу көз каранды. 600гө жакын ишкана кен ишканасына товарларды жана кызматтарды беришет. Алардын көпчүлүгү үчүн “Кумтөр” – эгерде жападан-жалгыз болбосо да, эң ири заказчы.