Кумтөр жергиликтүү мекемелерди болот рама конструкцияларын жеткирүү конкурсуна катышууга чакырат

Кумтөр жергиликтүү мекемелерди болот рама конструкцияларын жеткирүү конкурсуна катышууга чакырат

Жарыяланган: 31 July 2015

ТЕНДЕР ЖАБЫК