Кумтөр «Кумтөр кен жайында убактылуу тоо-кен техникасын тейлөө жайлары» үчүн долбоор иштеп чыгууга арналган конкурска катышууга чакырат

Кумтөр «Кумтөр кен жайында убактылуу тоо-кен техникасын тейлөө жайлары» үчүн долбоор иштеп чыгууга арналган конкурска катышууга чакырат

Жарыяланган: 30 January 2015

ТЕНДЕР ЖАБЫК

«Кумтөр Голд Компани» ЖАКу (КГК) бардык кызыккан уюмдарды жана жеке ишекерлерди «Кумтөр кен жайында убактылуу тоо-кен техникасын тейлөө жайлары» үчүн долбоор иштеп чыгууга арналган конкурска катышууга чакырат.

Техникалык табыштамасын, шарртарды жана талаптарды бул жерден жүктөп же Kumtor_localbuyer@kumtor.com электрондук дареги аркылуу сурап алсаңыз болот.

Интернет баракчада жайгаштырылган шарттар жана талаптарга ылайык, кылдаттуу коммерциялык сунуштар жазуу түрүyдө, оозу чапталган жана «Тандоо комиссиясынын төрагасына» деген жазуусу болгон А-4 форматындагы конвертте, 2015-ж. 13-февралы саат 17:00-чейин Бишкек ш., Ибраимов көч. 24, 14-кабат дарегине тапшырылышы абзел.

Белгиленген мөөнөттөн кийин тапшырылган жана электрондук почта аркылуу жиберилген сунуштар каралбайт.

Кызыкдар тараптар бардык суроолору менен КГКнын Камсыздоо бөлүмүнө Kumtor_localbuyer@kumtor.com электрондук дареги аркылуу кайрылса болот