Кумтѳр ишканаларын мини-футбол талаасын куруу (тѳшѳѳсүз) конкурсуна катышууга чакырат

Кумтѳр ишканаларын мини-футбол талаасын куруу (тѳшѳѳсүз) конкурсуна катышууга чакырат

Жарыяланган: 27 May 2016

ТЕНДЕР ЖАБЫК

«Кумтѳр Голд Компани» ЖАК (КГК), Кыргыз Республикасынын ишканаларын мини-футбол талаасын куруу (тѳшѳѳсүз) конкурсуна катышууга чакырат
(25ч42 м, Тосор айылы, Жети- Өгүз району, Ысык-Кѳл облусу)

Талаптар:


– 3 жылдан кем болбогон иш тажрыйбасына ээ болуу;
– Тийиштүү иштерди аткарууга каржы жана техникалык мүмкүнчүлүктѳргѳ жана ошондой эле билим менен тажрыйбага ээ болуу;
– Ишкана тууралуу маалымат;
– Ишкананын долбоорлоо, куруу жана орнотуу иштерин аткарууга лицензиясы болгон дасыккан жумушчуларга ээ болуусу, жана ошондой эле долбоорлоо, курулуш жана орнотуу иштерин аткарууга мамлекеттик лицензиясынын бар болуусу;
– Юридикалык жактын Мамлекеттик Салык инспекциясына жана Социалдык фондко тѳлѳнбѳгѳн салык жана тѳлѳмдѳрдүн жоктугун тастыктаган аныктама;
– Ишкана уставынын кѳчүрмѳсү.

Эӊ ылайыктуу шарттарды сунуштаган талапкерлер келишимдин жоболорун жана шарттарын талкуулоого чакырылат

КГК келип түшкѳн билдирмелерди толугу менен же айрым бир бѳлүгүн кабыл алуу же кабыл алуудан баш тартуу укугун сактайт.

КГК эң тѳмѳн бааны сунуштаган ишкана менен келишим түзөөрүнө эч кандай кепилдик бербейт.

Суроолоруӊузду kumtor_localbuyer@kumtor.com электрондук дарегине жиберсеӊиз болот.

Коммерциялык сунуш формасын бул жерден жүктѳп алсаӊыз болот.

Бардык сунуштар, оозу чапталган, үстүндө «Тѳшѳѳсүз мини-футбол талаасын куруу» деп жазылган конверттин ичинде, Бишкек шаары, Ибраимов көч. 24, “Учкун” АКнун имараты, 10 кабат дарегине 2016 жылдын 10 июнь, саат 17:00гѳ чейин жиберилүүсү зарыл.