«Кумтɵр» компаниясынын кызматкерлери Сокулуктагы ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген балдар реабилитациялык борборуна жардам кɵрсɵтүштү

«Кумтɵр» компаниясынын кызматкерлери Сокулуктагы ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген балдар реабилитациялык борборуна жардам кɵрсɵтүштү

Жарыяланган: 05 September 2017

«Кумтɵр» компаниясынын администрация жана персоналды ɵнүктүрүү бɵлүмүнүн кызматкерлери Сокулуктагы ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдар реабилитациялык борборуна ай сайын жардам берүүнү улантууда. Алар 2017-жылдын 29-августунда кезектеги кайрымдуулук акциясын өткөрүштү. Бɵлүм кызматкерлери чогулткан каражатка, борбордун директору өтүнгөн боюнча, церебралдуу шал оорусуна кабылан балдарга атайын бастыруучу жабдык жана эки оюн бөлмөгө линолеум алып, жеткирилди.

«Кумтɵрдүн элчилери» бул социалдык мекемеге ɵткɵн жылдан бери даректүү жардам кɵрсɵтүп турушат.