КУМТӨРДҮН ЭЛЧИЛЕРИ

КУМТӨРДҮН ЭЛЧИЛЕРИ

Жарыяланган: 26 December 2017

Ыктыярчылык боюнча корпоративдик “Кумтрөрдүн Элчилери” программабыз кызматкерлерди жардамкөйлүк менен кайрымдуулук үчүн бириктирет.