“Кумтөр Голд Компани” ЖАК жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү арасында Туруктуу Өнүктүрүү бөлүмүнө эки жылдык такшалма өтүү үчүн тандоо өткөрөт.

“Кумтөр Голд Компани” ЖАК жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү арасында Туруктуу Өнүктүрүү бөлүмүнө эки жылдык такшалма өтүү үчүн тандоо өткөрөт.

Жарыяланган: 01 August 2023

Талаптар:

 • Экономика, юриспруденция, социология, эл аралык өнүгүү жаатындагы жогорку билим жөнүндө Диплом;
 •  Адистиги боюнча иш тажрыйбасы же практикадан өтүү артыкчылык болот;
 • Компьютердик жана Microsoft Office программага өркүндөтүлгөн көндүмдөргө ээ болуу;
 • Оозеки жана жазуу жүзүндө баарлашуу, анын ичинде кыргыз жана орус тилдеринде эркин сүйлөө көндүмдөргө ээ болуу;
 • Ишти пландаштыруу жана уюштуруу боюнча күчтүү көндүмдөр, жумушту кыска мөөнөттө аткаруу мүмкүнчүлүгү болушу керек.

Милдеттер:

 • Бөлүмдүн келип түшкөн жана чыккан кат-кабарларын эсепке алуу;
 • Жооп каттардын долбоорун даярдоо;
 • Иш-чараларды өткөргөнгө жардам берүү;
 • КГКнын Массалык маалымат кызматы үчүн керектүү маалыматтарды даярдоо;
 • Оозеки документтер боюнча маалымат чогултуу;
 • MS Teams программасында документтердин эсебин киргизүү.
 • Келишимдерди түзүүгө жардам берүү. 

Такшалманын шарттары:

 • Акы төлөнүүчү такшалма
 • Такшалманын мөөнөтү-2 жыл
 • Такшалма өтүү жери – Бишкек ш. кеңсе
 • Жумуш графиги – 5/2

Тандоого катышуу үчүн:

 • 2023-жылдын 14-августу саат 17.00дөн кечикпестеншилтеме менен өтүп, анкетаны толтуруп, ага бардык керектүү документтерди тиркеп жиберүү керек.

Тестирлөөгө жана маектешүүгө эӊ ылайыктуу талапкерлер гана чакырылат.