ӨНДҮРҮШТҮК КӨРСӨТКҮЧТӨР:

Руда казып алуу (миң тонна)

Руда казып алуу (миң тонна)

Рудаданын курамындагы алтын (грамм тоннага)

Рудаданын курамындагы алтын (грамм тоннага)

Бөлүп алуу %

Бөлүп алуу %

Алтынды сатып өткөрүүнүн орточо баасы (USD/унция)

Алтынды сатып өткөрүүнүн орточо баасы (USD/унция)

Алтыныд өндөрүү / Сатып өткөрү (миң унция)

Алтыныд өндөрүү / Сатып өткөрү (миң унция)

Алтыныд өндөрүү / Сатып өткөрү (тонна менен)

Алтыныд өндөрүү / Сатып өткөрү (тонна менен)

Капиталдык акчалай салымдардын көлөмү (млн $ АКШ)

Капиталдык акчалай салымдардын көлөмү (млн $ АКШ)

Геологиялык чалгындоого акчалай салымдар (млн $АКШ)

Геологиялык чалгындоого акчалай салымдар (млн $АКШ)