ТЕНДЕР ЖАБЫК

Ысык-Көл облусунун, Тоң районундагы, Уч-Дөбө аймагында сезондук жөнгө салуу бассейнин.

Техникалык тапшырманы жана квалификациялык (дасыккан) талаптар .

Толук коммерциялык сунуштар, кагаз үстүндө, талапкердин мөөрү басылган жана оозу чапталган, жана ошондой эле сыртында «Тандоо комиссиясынын төрагасына» жана «СЖБни долборлоо» деп жазылган, А4 форматындагы конверттин ичинде, Бишкек шаары, Ибраимов көч., 24, “Учкун” АКнун имараты, 14 каб., адресине 05 сентябрь 2014ж., саат 17:00 чейин тапшырылуусу зарыл.

Белгиленген убакыттан кийин жана электрондук адреске жиберилген билдирмелер кабыл алынбайт.

Бардык суроолор боюнча, кызыкдар тараптар, КГКнын сатып-алуу бөлүмүнө факс аркылуу (+996 312 592050) же болбосо Kumtor_localbuyer@kumtor.com электрондук адреси аркылуу кайрылса болот.