2018-жылы 30-мартта, Балыкчы өткөөл базасынын кызматкерлери арасындагы (БӨБ) «Кумтөрдүн» элчилери, Балыкчы шаарында турган он үй-бүлөгө жардам көрсөтүштү.

БӨБнын кызматкерлери чогулткан каражатка эң керектелүүчү тамак-аш азыктар салынга азык-түлүк топтомдору сатып алынды.
Муктаждыктагы үй-бүлөлөрдүн тизмеги Балыкчы шаардык мэриясынын социалдык жардам бөлүмүнөн берилген. Мындан тышкары, кумтөрчүлөрдүн өздүк сунушу боюнча, багуучудан ажыраган, неберелери менен же жалгыз жашаган карылардын тизмеги түзүлгөн.