ИЗ КАГАЗДАРЫН ЖҮГҮРТҮҮ КЫЗМАТ БӨЛҮМҮНӨ ЭКИ ЖЫЛДЫК ТАКШАЛМА ӨТҮҮ ҮЧҮН ТАНДОО

ИЗ КАГАЗДАРЫН ЖҮГҮРТҮҮ КЫЗМАТ БӨЛҮМҮНӨ ЭКИ ЖЫЛДЫК ТАКШАЛМА ӨТҮҮ ҮЧҮН ТАНДОО

Жарыяланган: 17 August 2023

ТАКШАЛМАГА КАБЫЛ АЛУУ ЖАБЫЛДЫ.

“Кумтөр Голд Компани” ЖАК жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү арасында Из кагаздарын жүгүртүү кызмат бөлүмүнө эки жылдык такшалма өтүү үчүн тандоо жүргүзөт.

Талаптар:

 • Гуманитардык илимдер, экономика жана башкаруу багытында жогорку билими;
 • Иш стажы артыкчылык болот;
 • Жоопкерчиликтүү, тартиптүү жана пунктуалдуу;
 • Документтер менен иштөө көндөмдөрү;
 • Иш кагаздарын жүгүртүү жана архив ишинин негиздерин билүү;
 • Жеке компьютердин ишенимдүү колдонуучусу, MS Office программасын билүү;
 • Кыргыз жана орус тилдерин билүү.

Милдеттери:

 • Окууга абийирдүү мамиле кылуу;
 • Коопсуздук техникасын сактоо;
 • Купуя маалыматты жайылтпоо;
 • Компаниянын иш кагаздарын жүргүзүүдө документтерди иштеп чыгууга жардам көрсөтүү
 • Иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн адистеринин жетекчилиги астында көктөмөлөрдү түзүү боюнча иштерди жүргүзүү;
 • Документтерди архивдөөгө жана компаниянын архивине тапшырууга даярдоого көмөк көрсөтүү;
 • Кат-кабарларды курьердик кызматтар аркылуу тариздөө;
 • Иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн иш-чараларына катышуу;
 • КГКнын белгиленген нормаларын жана эрежелерин сактоо;
 • Жетекчинин башка тапшырмаларын аткарууга

Такшалма шарттары:

 • Акы төлөнүүчү такшалма
 • Такшалма мөөнөтү – 2 жыл
 • Такшалма өтүү жери – Бишкек шаарыдагы кеңсе
 • Жумуш графиги – 5/2

Тандоого катышуу үчүн:   

 • 2023-жылдын 31-августу саат 17.00 кечикпестен, шилтеме аркылуу өтүп, анкетаны толтуруп, ага бардык керектүү документтерди тиркөө керек.

ТЕСТИРЛӨӨГӨ ЖАНА МАЕКТЕШҮҮГӨ ЭӉ ЫЛАЙЫКТУУ ТАЛАПКЕРЛЕР ГАНА ЧАКЫРЫЛАТ.