ИЗ КАГАЗДАРЫН ЖҮГҮРТҮҮ КЫЗМАТ БӨЛҮМҮНӨ ЭКИ ЖЫЛДЫК ТАКШАЛМА ӨТҮҮ ҮЧҮН ТАНДОО

ИЗ КАГАЗДАРЫН ЖҮГҮРТҮҮ КЫЗМАТ БӨЛҮМҮНӨ ЭКИ ЖЫЛДЫК ТАКШАЛМА ӨТҮҮ ҮЧҮН ТАНДОО

Жарыяланган: 07 September 2023

ТАКШАЛМАГА КАБЫЛ АЛУУ ЖАБЫЛДЫ.

“Кумтөр Голд Компани” ЖАК жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү арасында Из кагаздарын жүгүртүү кызмат бөлүмүнө эки жылдык такшалма өтүү үчүн тандоо жүргүзөт.

Талаптар:

 • Филологиялык, лингвистикалык жогорку билим;
 • Кыргыз, орус жана англис тилин билүү;
 • Жоопкерчиликтүү, тартиптүү жана пунктуалдуу;
 • Иш кагаздары менен иштөөнүн негиздерин билүү;
 • Жеке компьютердин ишенимдүү колдонуучусу, MS Office программасын билүү.

Милдеттери:

 • Коопсуздук техникасын сактоо;
 • Купуя маалыматты жайылтпоо;
 • Компаниянын иш кагаздарын жүргүзүүдө документтерди иштеп чыгууга жардам көрсөтүү;
 • Иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн котормочуларынын жетекчилиги астында жазуу жана оозеки которууга көмөк көрсөтүү;
 • Окууга абийирдүү мамиле кылуу;
 • Иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн иш-чараларына катышуу;
 • КГКнын белгиленген нормаларын жана эрежелерин сактоо;
 • Жетекчинин башка тапшырмаларын аткарууга.

Такшалма шарттары:

 • Акы төлөнүүчү такшалма
 • Такшалма мөөнөтү – 2 жыл
 • Такшалма өтүү жери – Бишкек шаарыдагы кеңсе
 • Жумуш графиги – 5/2

Тандоого катышуу үчүн:   

 • 2023-жылдын 21-сентябры саат 17.00 кечикпестен, шилтеме аркылуу өтүп, анкетаны толтуруп, ага бардык керектүү документтерди тиркөө керек.

Тестирлөөгө жана маектешүүгө эӊ ылайыктуу талапкерлер гана чакырылат.