Кумтөр жөнүндө кызыктуу фактылар

Кумтөр жөнүндө кызыктуу фактылар

Жарыяланган: 03 October 2018

«Апрель» телеканалынан журналисттер тобу ишканага барып, Кумтөр жөнүндө кызыктуу фактыларды чогултту.