“КУМТӨР ГОЛД КОМПАНИ” ЖАБЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ КАМСЫЗДАНДЫРУУ ТЕЙЛӨӨЛӨРҮН КӨРСӨТҮҮ БОЮНЧА КОММЕРЦИЯЛЫК СУНУШТАРДЫ КАБЫЛ АЛУУ ЖӨНҮНДӨ ЖАРЫЯЛАЙТ.

“КУМТӨР ГОЛД КОМПАНИ” ЖАБЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ КАМСЫЗДАНДЫРУУ ТЕЙЛӨӨЛӨРҮН КӨРСӨТҮҮ БОЮНЧА КОММЕРЦИЯЛЫК СУНУШТАРДЫ КАБЫЛ АЛУУ ЖӨНҮНДӨ ЖАРЫЯЛАЙТ.

Жарыяланган: 04 June 2021

Кабыл алуу жабык

КГК кызыкдар камсыздандыруучу компанияларды өзүнүн коммерциялык сунуштарын  чапталган конвертке “Камсыздандыруу” белгисин коюп, төмөндө көрсөтүлгөн форматта коммерциялык сунуштарды карап чыгуу боюнча комиссияга тапшырууга чакырат. Сунуштарды 2021 жылдын 18-июнь айынын саат 17.00 гө чейин Кумтөр Голд Компанинин кеңсесине кийинки дарекке жибериңиздер: Бишкек шаары, Ибраимов көч., 24, 10 — кабат.

КГК келип түшкөн коммерциялык сунушту толугу менен же жарым-жартылай кабыл алуу же четке кагуу укугун өзүнө калтырат жана тапшыруучулардын арасынан эң атаандаштык сунушту кылган талапкерлерин жана КГКнын талаптарына эң ылайыктууларын тандап алат.

КГК биринчи тандалган уюмдар менен гана байланышка чыгат.

Камсыздандыруу тейлөөлөрүн көрсөтүү үчүн техникалык талаптары

Коммерциялык сунуш боюнча талаптар