МT ДОЛБООРЛОР БӨЛҮМҮНҮН БАШЧЫСЫ

МT ДОЛБООРЛОР БӨЛҮМҮНҮН БАШЧЫСЫ

Жарыяланган: 22 December 2021

Жабык

“Кумтөр Голд Компани” ЖАК

төмөнкү бош кызмат орду жөнүндө жарыялайт

МT долбоорлор бөлүмүнүн башчысы, Маалымат технологиялар дирекциясы (Бишкек кеңсеси)

Билдирүүнүн номери: KGC-21-0328 

КЫЗМАТТЫК МИЛДЕТТЕРИ: 

 • Компаниянын МT стратегиясын иштеп чыгууга, макулдашууга катышуу;
 • МT долбоорлорунун программалары боюнча жол картасын түзүүгө катышуу;
 • Өзгөрүүлөрдү башкаруу (колдонмо программалык камсыздоо боюнча талаптар);
 • Башкаруу жана көзөмөлдөө:

– талдоо процесстери жана бизнести-процесстерди сыпаттоо (as is, to be);

– маалыматтык системаларды түзүүсүнө user stories / use cases / ТЗ түрүндөгү системага коюлган талаптарды түзүү процесстери;

– МT долбоорлорун ишке ашыруу;

 • МT долбоорлорун башкаруу методологиясын иштеп чыгуу жана макулдашуу, МT долбоорлорун башкаруу процесстерин автоматташтыруу;
 • МT долбоорлорун башкаруу, талаптарды башкаруу процесстеринин жетилгендигин өз алдынча баалоо;
 • Салыштырмалуу анализ жана бизнес-процесстерди сыпаттоо жана моделдөө үчүн маалыматтык системаларды тандоо (CASE инструменттери), МT долбоорлорун башкаруу үчүн маалыматтык системалар;
 • Маалыматтык системаларды тандоо боюнча пилотторду өткөрүү (маалымат системасынын кайсынысын тандоо белгисиз болгон учурда);
 • Колдонмо программалык камсыздоо боюнча өзгөрүүлөрдү башкаруусун өнүктүрүү жана көзөмөлдөө багытында МТ-долбоорлорунун жетекчилери, иштеп чыгуучулар, тапшырык ээлери менен өз ара аракеттешүү.;
 • Компаниянын бөлүмдөрү менен аракеттешүүнү уюштуруу.

МИНИМАЛДУУ ТАЛАПТАР:

 • Маалымат технологиялар/долбоорлорду башкаруу МВА/ колдонмо математика жана информатика жаатында жогорку техникалык билим;
 • Иш тажрыйбасы:

– маалымат сиистемалары чөйрөсүндө 5 жылдан кем эмес (тоо-кен компанияларын иш тажрыйба артыкчылык болуп саналат);

– маалымат технологиялар чөйрөсүндө жетекчилик кызмат орундарында 3 жылдан кем эмес тажрыйба;

– талаптарды талдоо жана башкаруу, МT-долбоорлорун башкаруу боюнча 5 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы;

– МТ долбоорлорун/тапшырмаларын топтун жетекчиси катары башкаруу/МТ долбоорлорунун башчысы/ Чечимдер архитектору / Башкы иштеп чыгуучу катары 3 жылдан кем эмес тажрыйба;

– маалыматты, ОС, СУБД, колдонмолорду миграциялоо боюнча тажрыйба;

– булуттук технологиялар (PaaS, SaaS) менен иштөө тажрыйбасы;

– долбоорду башкаруу үчүн маалыматтык системалар менен иштөө тажрыйбасы;

– 3 кем эмес бизнес – домендерде/ capabilities (финансы, МТ, логистика, тоо-кен тармагында артыкчылыктуу, металлургия);

 • Атайын көндүмдөрү жана билими:

– маалыматтык технологиялардын алдыңкы тажрыйбаларын колдонуу, программалык камсыздоону иштеп чыгуунун жана долбоорлорду башкаруунун жетилгендик деңгээли (COBIT, ITIL, CMMI, AGILE, PMBOK). ANSI PMI PMP, PRINCE 2 Professional сертификаттары атаандаштыкта артыкчылыкка ээ болот;

– стандарттар, талаптарды башкаруу жана сыпаттоо методикасы, бизнес-процесстерди моделдөө (BABOK, Россия Федерациясынын ГОСТу), контролдоо жана пландаштырылган көрсөткүчтөргө жетишүү;

– Cloud ready жана Cloud-Native applications колдонмолорунун, API Башкаруу, микросервистик архитектура боюнча негизги подходу менен паттерни тууралуу билимдери;

– SOA (Service – Oriented Architecture) үлгүлөрү

– белгилер, CASE инструменттерин колдонуу тажрыйбасы жана бизнес процесстерин моделдөө (DFD, IDEF, UML);

– Certified Business Analysis Professional сертификатынын болушу атаандаштык артыкчылыккка ээ болот;

– мыкты баарлашуу көндүмдөрү;

– МT долбоорлорун башкаруу аудитин уюштуруу көндүмдөрү;

 • Тилдерди билүү:

– орус тилин – эркин билүү;

– кыргыз тилин – кубатталат;

– англис тилин орточодон жогору  (Upper Intermediate) же алдыңкы (Advanced) деңгээлде билүү.

Анкета жана резюмени 2022-жыл 05-январь саат 16.00 кеч эмес HR@kumtor.kg электрондук дарегине жиберүү керек.

Анкетаны бул шилтеме менен өтүп алса болот.

Анкетада жана электрондук каттын темасына билдирүүнүн номерин көрсөтүү керек: КGC-21-0328.

ЭСКЕРТҮҮ! ТЕМАСЫНДА БИЛДИРҮҮ НОМЕРИ КӨРСӨТҮЛБӨГӨН КАТТАР КАРАЛБАЙТ.

МАЕКТЕШҮҮГӨ ЭҢ ЫЛАЙЫКТУУ ТАЛАПКЕРЛЕР ГАНА ЧАКЫРЫЛАТ.