Кумтөрдөгү мөңгүлөр

Кумтөрдөгү мөңгүлөр

Жарыяланган: 16 June 2015

Адамдын аракетин мөңгүлөрдүн абалына кандай таасир этет