Кыргызстандагы мөңгүлөр

Кыргызстандагы мөңгүлөр

Жарыяланган: 12 April 2016

Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн абалы, жана “Кумтөр” кенин иштеген аймактагы мөңгүлөргө өндүрүштүн таасири глобалдык жылуулануунун таасирине салыштырууга мүмкүн эмес деңгээлде минималдуу экени тууралуу сюжет.