Тамчылатып сугаруу

Тамчылатып сугаруу

Жарыяланган: 15 October 2015

Глобалдык Экологиялык Фондунун кичи граннтар программалары (КГП ГЭФ/БУУӨД) жана “Кумтөр Голд Компани” биргелешкен жардамы менен Ысык-Көлдүн тескейиндеги Кызыл-Суу айыл аймагында Кара-Булуң жарым аралында жасалган тамчылатып сугаруу боюнча сынамак зонасы ачылды.