“КУМТӨР ГОЛД КОМПАНИ” ЖАК ЖАЙКЫ ДИЗЕЛЬ МАЙЫН КАМСЫЗДОО БОЮНЧА КОММЕРЦИЯЛЫК СУНУШТАРДЫ КАБЫЛ АЛУУНУ ЖАРЫЯЛАЙТ

“КУМТӨР ГОЛД КОМПАНИ” ЖАК ЖАЙКЫ ДИЗЕЛЬ МАЙЫН КАМСЫЗДОО БОЮНЧА КОММЕРЦИЯЛЫК СУНУШТАРДЫ КАБЫЛ АЛУУНУ ЖАРЫЯЛАЙТ

Жарыяланган: 23 July 2021

Кабыл алуу жабык

“Кумтөр Голд Компани” ЖАК (КГК) 2021-жылдын август жана август-сентябрь айларында 2000 (эки миңден) жана 8000 (сегиз миң) тоннага чейин K4-K5 экологиялык класстагы жайкы дизелдик отунду темир жол цистерналарында жеткирүү боюнча коммерциялык сунуштарды кабыл алуу жөнүндө жарыялайт.  Кыргыз Республикасынын резидент эместери үчүн DAP жеткирүү шарттары “Турксиб КЗХ” темир жол бекети каралган жана Кыргыз Республиканын жарандары үчүн “Рыбачье КРГ” темир жол бекети каралган.

Сунушталып жаткан дизелдик отун EАЭБ ТРнын талаптарына туура келген шайкештик сертификаты менен камсыз болуу керек.

КГК кызыкдар уюмдарды  өзүнүн коммерциялык сунуштарын www.kumtor.kg веб-сайтта жарыяланган шаблонго ылайык түзүп, А4 форматтагы бекитилген конвертте “Дизелдик отун менен камсыз кылуу” деп белгилеп, 2021-жылдын 27-июль күнү саат 17.00гө чейин төмөнкү дарек боюнча коммерциялык сунуштарды кароо комиссиясына тапшырууга чакырат: КГКнын офиси, Бишкек ш, Ибраимов көч., 24, 10-кабат.