“КУМТӨР ГОЛД КОМПАНИ” ЖАК (КГК) БИШКЕК ШААРЫНА ЖАНАША ЖЕ БИШКЕК – БАЛЫКЧЫ АВТОЖОЛУ БОЮНДА ЖАЙГАШКАН ТОЛУГУ МЕНЕН ЖАБДЫЛГАН НЕФТЕБАЗАДА ӨЗҮНЧӨ БӨЛҮНГӨН РЕЗЕРВУАРЛАРДА ДИЗЕЛЬ ОТУНУН САКТОО КЫЗМАТЫН КӨРСӨТҮҮ БОЮНЧА КОММЕРЦИЯЛЫК СУНУШТАРДЫ КАБЫЛ АЛУУ ТУУРАЛУУ ЖАРЫЯЛАЙТ

“КУМТӨР ГОЛД КОМПАНИ” ЖАК (КГК) БИШКЕК ШААРЫНА ЖАНАША ЖЕ БИШКЕК – БАЛЫКЧЫ АВТОЖОЛУ БОЮНДА ЖАЙГАШКАН ТОЛУГУ МЕНЕН ЖАБДЫЛГАН НЕФТЕБАЗАДА ӨЗҮНЧӨ БӨЛҮНГӨН РЕЗЕРВУАРЛАРДА ДИЗЕЛЬ ОТУНУН САКТОО КЫЗМАТЫН КӨРСӨТҮҮ БОЮНЧА КОММЕРЦИЯЛЫК СУНУШТАРДЫ КАБЫЛ АЛУУ ТУУРАЛУУ ЖАРЫЯЛАЙТ

Жарыяланган: 03 June 2021

Кабыл алуу жабык

Сактоо талап кылынган дизель отундун көлөмү 3000 (үч миңден) баштап 8000 (сегиз миңге) чейин куб. метр түзөт.

КГК кызыкдар уюмдарды  өзүнүн коммерциялык сунуштарын www.kumtor.kg веб-сайтта жарыяланган шаблонго ылайык түзүп, А4 форматтагы бекитилген конвертте, аны “Дизель отунун сактоо” деп жазып, 2021-жылдын 18-июну саат 17.00гө чейин төмөнкү дарек боюнча коммерциялык сунуштарды кароо комиссиясына тапшырууга чакырат: КГКнын офиси, Бишкек ш, Ибраимов көч., 24, 10-кабат.