Алтын өндүрүү / Сатып өткөрүү (тонна менен)

Алтын өндүрүү / Сатып өткөрүү (тонна менен)

Жарыяланган: 16 March 2018