АДМИНИСТРАТОР / КАССИР

АДМИНИСТРАТОР / КАССИР

Жарыяланган: 30 May 2022

Жабык

«Кумтөр Голд Компани» ЖАК

Төмөнкү бош кызмат орду жөнүндө жарыялайт

Администратор/кассир (Балыкчы кеӊсеси)

Билдирүүнүн номери: KGC-22-176 

КЫЗМАТТЫК МИЛДЕТТЕРИ: 

  • Бишкек кеңсесинин бухгалтердик бөлүмүнө отчетторду ай сайын тапшыруу;
  • Электрондук системада кеңсе кызматкерлеринин жумуш убактысы табелин жүргүзүү;
  • Айдоочулардын жол баракчасынын бириккен ведомостторун электрондук системага киргизүү;
  • Кеңсе кызматкерлерге канцелярдык товарларын берүү (запастарды туура сактоо жана толуктоо);
  • Подрядчы жумушчулардын иш убактысы табелдеринин көчүрмөлөрүн жана офис кызматкерлеринин табелдеринин түпнускаларын сактоо.

МИНИМАЛДЫК ТАЛАПТАР: 

  • Жогорку финансылык-экономикалык билим;
  • Ушундай кызматтарда 2 жылдан кем эмес иш тажрыйба;
  • Билимдери:

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдары;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бюджеттик-салыктык, акча-кредиттик жана эсептешүү-төлөм мамилелерин жөнгө салуучу токтомдору жана буйруктары;

– постановлений и распоряжений Правительства Кыргызской Республики, регламентирующих бюджетно-налоговые, денежно-кредитные и расчетно-платежные отношения;

  • Компьютерде иштей билүү (Excel, Power Point, Word);
  • Ишти өз убагында аткарууга жөндөмдүү, максатка умтулуу, тыкан, ыкылас, стресске туруктуу, ийкемдүү жана коммуникативдүү болуу.

Анкета жана резюмени 2022-жыл 8-июнь саат 16.00 кеч эмес  HR@kumtor.kg электрондук дарегине жиберүү керек

Анкетаны бул шилтеме менен өтүп алса болот:  (https://www.kumtor.kg/wp-content/uploads/2021/06/anketa-kandidata-na-rabotu_may-2021.pdf)

Анкетада жана электрондук каттын темасына билдирүүнүн номерин көрсөтүү керек: KGC-22-176

ЭСКЕРТҮҮ! ТЕМАСЫНДА БИЛДИРҮҮ НОМЕРИ КӨРСӨТҮЛБӨГӨН КАТТАР, КАРАЛБАЙТ.

МАЕКТЕШҮҮГӨ ЭҢ ЫЛАЙЫКТУУ ТАЛАПКЕРЛЕР ГАНА ЧАКЫРЫЛАТ.