Мөңгүлөрго кам көрүү

Мөңгүлөрго кам көрүү

Жарыяланган: 07 October 2015

Aкыркы кезде глобалдык жылуулануудан эрип жаткан Кыргызстандын мөңгүлөрүн сактоочу имиш кылгандар тууралуу жана көзгө илинбей калып жаткан өлкө көйгөйлөрү жөнүндө сюжетти.