Жумушка талапкердин анкетасы

Жумушка талапкердин анкетасы

1. Анкета боюнча тандоо.

Ишке кабыл алууда талапкердин анкетасы ишке орноштуруу жолундагы биринчи кадам болуп саналат. Анкета сиз, сиздин билимиңиз, квалификацияңыз жана көндүмдөрүңүз жөнүндө маалыматтын маанилүү булагы болуп саналат. Аны толук жана тыкан толтуруу үчүн убакыт жумшоо жана көңүл буруу керек.
Анкетага билимиңиз жана иш тажырыйбаңыз жөнүндө маалыматты (резюме, эмгек китепчесинин көчүрмөсү, дипломдор, сертификаттар ж.б.) тиркеп койгонуңуз жакшы болот.
Талаптарга ылайык келишкен талапкерлер кийинки этапка чакырылат.

Жумушка талапкердин анкетасы