5-серия – Геологдор, Бургулоо, Лаборатория

5-серия – Геологдор, Бургулоо, Лаборатория

Жарыяланган: 03 April 2012

Кенди иштетүүгө киришүүдөн мурда ал жерде чынында эле алтын бар экендигине ынануу керек. Муну менен геологдор, бургулоочулар жана лабораториянын кызматкерлери алектенишет.

[flashvideo filename=wp-content/uploads/video/kg/05.flv image=”https://www.kumtor.kg/wp-content/uploads/2012/04/5b.jpg” /]