АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО БОЮНЧА КЕНЖЕ ИНЖЕНЕР (КУМТӨР КЕНИ)

АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО БОЮНЧА КЕНЖЕ ИНЖЕНЕР (КУМТӨР КЕНИ)

Жарыяланган: 22 September 2022

“Кумтөр Голд Компани” ЖАК төмөнкү бош кызмат орду жөнүндө жарыялайт

Айлана-чөйрөнү коргоо боюнча кенже инженер (Кумтөр кени)

Билдирүүнүн номери: KGC-22-240

КЫЗМАТТЫК МИЛДЕТТЕРИ:

  • Компаниянын бөлүмдөрү тарабынан экологиялык мыйзамдардын, нускамалардын, стандарттардын жана нормативдердин сакталышын көзөмөлдөө;
  • Биоартүрдүүлүк, айлана-чөйрөнү булгоого жол бербөө, атмосферага зыяндуу заттардын чыгуусун алдын алуу, технологиялык калдыктарды азайтуу же жок кылуу, жер жана суу ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу боюнча илимий изилдөө иштерин жана тажрыйбаларды жүргүзүү.

МИНИМАЛДЫК ТАЛАПТАР:

  • Айлана-чөйрөнү коргоо, экология же химия боюнча жогорку техникалык/инженердик билими болуу;
  • Адистиги боюнча иш тажрыйба, анын ичинде 2 жылы өндүрүштө болуу;
  • Билими:

– Кыргыз Республикасынын саламаттыкты, эмгекти жана айлана-чөйрөнү коргоо тармагындагы мыйзамдар жана башка нормативдик-укуктук актылар;

– экология тармагындагы эл аралык стандарттар;

– жаратылышты коргоо ишмердигине тийиштүү документацияны жана отчеттуулукту жүргүзүү;

– жарандык жана эмгек мыйзамдарынын негиздери.

​Анкета жана резюмени 2022-жыл 6-октябрь саат 16.00 кеч эмес​​ HR@kumtor.kg электрондук дарегие жиберүү керек.

Анкетаны бул шилтеме  менен өтүп алса болот.

Анкетада жана электрондук каттын темасына билдирүүнүн номерин көрсөтүү керек: KGC-22-240

ЭСКЕРТҮҮ! ТЕМАСЫНДА БИЛДИРҮҮ НОМЕРИ КӨРСӨТҮЛБӨГӨН КАТТАР КАРАЛБАЙТ.

МАЕКТЕШҮҮГӨ ЭҢ ЫЛАЙЫКТУУ ТАЛАПКЕРЛЕР ГАНА ЧАКЫРЫЛАТ.