ӨНДҮРҮШТҮК ЭСЕП ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК БӨЛҮМҮНӨ ЭКИ ЖЫЛДЫК ТАКШАЛМА ӨТҮҮ ҮЧҮН ТАНДОО

ӨНДҮРҮШТҮК ЭСЕП ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК БӨЛҮМҮНӨ ЭКИ ЖЫЛДЫК ТАКШАЛМА ӨТҮҮ ҮЧҮН ТАНДОО

Жарыяланган: 19 March 2024

ТАКШАЛМАГА КАБЫЛ АЛУУ ЖАБЫЛДЫ.

“Кумтөр Голд Компани” ЖАК жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү арасында Өндүрүштүк эсеп жана финансылык отчеттуулук бөлүмүнө эки жылдык такшалма өтүү үчүн тандоо жүргүзөт.

Талаптар:

 • Экономикалык жогорку билим;
 • Microsoft Office колдонуу боюнча негизги билим;
 • Коммуникабелдүүлүк жана командада иштей билүү;
 • Финансы бөлүмүндө иштөөдө жаңы билим жана тажрыйба алууга умтулуу.

Милдеттери:

 • Ай сайынкы проводкаларды жана мезгилдин чыгымдарын жапкандан кийин отчетторду ирээтөө;
 • Активдештирилген жана жабылган долбоорлорду ирээттөө;
 • Ар бир капиталдык долбоор боюнча баштапкы документтерди чогултуу жана ирээттөө;
 • Мурунку жылдардагы документтерди архивдештирүү боюнча жардам көрсөтүү (жарыялоо, отчет, долбоорлор, эсептен чыгаруу);
 • Текшерүүчү жана башка түзүмдөр үчүн баштапкы документтерди даярдоо;
 • Долбоорду активдештирүү, жабуу жана активдерди эсептен чыгаруу процессине катышуу;
 • Запастарды жана негизги каражаттарды инвентаризациялоого катышуу;
 • Бөлүмдүн кызматкерлерине күнүмдүк тапшырмаларды аткарууга жардам берүү.

Такшалма шарттары:

 • Акы төлөнүүчү такшалма
 • Такшалма мөөнөтү – 2 жыл
 • Такшалма өтүү жери – Бишкек ш. кеңсе
 • Такшалма графиги – 5/2

Тандоого катышуу үчүн:   

 • 2024-жылдын 2-апрели, саат 16:00 кечикпестен, шилтеме аркылуу өтүп, анкетаны толтуруп, ага бардык керектүү документтерди тиркөө керек.

Тестирлөөгө жана маектешүүгө эӊ ылайыктуу талапкерлер гана чакырылат.