“Кумтор Голд Компани” ЖАК Материалдык-техникалык камсыздоо жана логистика бөлүмүнө ЖОЖдордун бүтүрүүчүлөрүн эки жылдык стажировкадан өтүү үчүн тандоо жүргүзөт.

“Кумтор Голд Компани” ЖАК Материалдык-техникалык камсыздоо жана логистика бөлүмүнө ЖОЖдордун бүтүрүүчүлөрүн эки жылдык стажировкадан өтүү үчүн тандоо жүргүзөт.

Жарыяланган: 09 June 2023

Талаптар:

 • “Логистика”, “Материалдык-техникалык камсыздоо”, “Экономика” багыттары боюнча жогорку билим (2022-жылдан 2017-жылга чейин ЖОЖдордун бүтүрүүчүлөрүнөн арыздарды кабыл алабыз);
  • Адистиги боюнча иш тажрыйбасы же практика өткөндүгү артыкчылык болот;
  • Microsoft Office менен жогорку денгээлде иштөө жана компьютердик чеберчилик.
  • Англис тилин билүү милдеттүү;
  • Өнүгүүнү каалоосу, жигердүү, энергиялуу, коммуникабелдүү, жоопкерчиликтүү;
  • Айлана-чөйрөнүн талаптарына ылайыкташа билүү, чоң көлөмдөгү маалыматтар менен иштей билүү, чыгармачылык, максатка умтулуу, командада иштей билүү;
 • Стресске чыдамдуулук жана сылыктык;

Милдеттери:

 • Жеткирүүчүлөр, сток позициялар, сатып алуу тапшырмалары боюнча маалыматтарды киргизүү боюнча сатып алуулар боюнча ички программа менен иштөө;
 • КГКнын Жоболорунун талаптарына жана мыйзам ченемдерине ылайык пайдалануучулардын билдирмелери боюнча товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн болушун камсыздоо;
 • Товарлардын болушуна жана чыгымдалышына мониторинг жүргүзүү, рынокту жана товарлардын баасын талдоо;
 • Акыркы сатуучулар жана акыркы колдонуучулар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
 • Буйрутмаларды экспедициялоо, келишимдерди, сатып алуу буйруктарын даярдоо жана макулдашуу ж.б.;

 

Стажировканын шарттары:

 • Акы төлөнүүчү стажировка
 • Стажировканын узактыгы – 2 жыл
 • Стажировка өтүү орду – Бишкек ш. кеңсе
 • Стажировканын графиги-5/2

 

Тандоого катышуу үчүн Сизге төмөнкүлөр керек:

 

Тестирлөөгө жана маектешүүгө эң ылайыктуу талапкерлер гана чакырылат.