ТОО-КЕН-ӨНДҮРҮШ БӨЛҮМҮНӨ ЭКИ ЖЫЛДЫК ТАКШАЛМА ӨТҮҮ ҮЧҮН ТАНДОО

ТОО-КЕН-ӨНДҮРҮШ БӨЛҮМҮНӨ ЭКИ ЖЫЛДЫК ТАКШАЛМА ӨТҮҮ ҮЧҮН ТАНДОО

Жарыяланган: 03 July 2024

ТАПШЫРУУНУН АКЫРКЫ МӨӨНӨТҮ: 17.07.2024, 16:00го чейин.

“Кумтөр Голд Компани” ЖАК жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү арасында Тоо-кен-өндүрүш бөлүмүнө эки жылдык такшалма өтүү үчүн тандоо жүргүзөт.

Талаптар:

 • Тоо-кен тармагында жогорку окуу жайын аяктагандыгы тууралуу диплом;
 • Microsoft Office программаларын ишенимдүү колдонуу;
 • Натыйжалуу баарлашуу көндүмдөрү;
 • Кесиптик көндүмдөрдү өздөштүрүүнү каалоо;
 • Позитивдүү эмоционалдык маанай;
 • Жеке сапаттар: эмгекчилдик, тырышчаактык, командада иштей билүү;
 • Бийик тоолуу шарттарда иштөөгө ылайыктуулук;
 • Көндүмдөрдү үйрөнгөндөн кийин, отчетторду презентация түрүндө бере билүү. 

Милдеттери:

 • Кендерди ачык жол менен иштетүүдө коопсуз иштөө ыкмаларын үйрөнүү жана түшүнүү;
 • Отчеттук системаларды жана иш кагаздарын башкаруу көндүмдөрүн өздөштүрүү;
 • Карьерде колдонулган алдыңкы технологиялар менен таанышуу;
 • Диспетчердик кызматтын жана MineSense системасынын ишмердүүлүгүн изилдөө;
 • Түздөн-түз жетекчинин ар кандай тапшырмаларын аткаруу;
 • Коопсуздук техникасы боюнча эрежелерди жана нормаларды, ошондой эле Компаниянын Жоболорунда (Саясаттарында) белгиленген эмгек тартибин такшалуунун бүткүл мезгили үчүн сактоо. 

Такшалма шарттары:

 • Акы төлөнүүчү такшалма
 • Такшалма мөөнөтү – 2 жыл
 • Такшалма өтүү жери – “Кумтөр” кени
 • Такшалма графиги – 14/14

Тандоого катышуу үчүн:    

 • 2024-жылдын 17-июлундан, саат 16:00 кечикпестен, шилтеме аркылуу өтүп, анкетаны толтуруп, ага бардык керектүү документтерди тиркөө керек.

Тестирлөөгө жана маектешүүгө эӊ ылайыктуу талапкерлер гана чакырылат.