ЖАЙКЫ ПРАКТИКА ПРОГРАММАСЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОЖ СТУДЕНТТЕРИ ҮЧҮН

ЖАЙКЫ ПРАКТИКА ПРОГРАММАСЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОЖ СТУДЕНТТЕРИ ҮЧҮН

Жарыяланган: 20 April 2022

Жабык

“Кумтөр Голд Компани” ЖАКу 3 жана 4 курстардын студенттери арасында Инженердик-геологиялык бөлүмүнө 2022-жылы жайкы практика өтүү үчүн тандоо жарыялайт.

Талаптар:

 • Кыргыз Республикасындагы ЖОЖдун “Маркшейдердик иш”, “Ачык тоо-кен иштери”, “Жер алдындагы кендерди иштетүү”, “Тоо өндүрүшүнүн физикалык процесстери” багыттары боюнча 3 же 4-курсунун студенттери ( 5 жылдык окуунун 4-курстары) каралат;
 • Демилгелүүлүк жана жаӊы билимдерге умтулуу;
 • Аткаргычтык жана тартиптүүлүк;
 • Компьютерде жана MS Office, AutoCAD программаларында иштей билүү;
 • Тыкан болуу, команда менен иштей билүү;
 • Медициналык жактан бийик-тоолуу кен-жайда ишке жарамдуу болуп саналган чыӊ ден-соолукта болуу;

Милдеттер:

 • Геодезиялык приборлорду изилдөө, аспаптарды жана аларды колдонууну үйрөнүү жана өздөштүрүү;
 • Геодезиялык аспаптарды пайдаланып коопсуз маркшейдердик съемка жасоо жана картадан чыгаруу;
 • Ишенимдүү натыйжаларды алуу үчүн шлам үлгүлөрүн тандап алуу методологиясын изилдөө;
 • Карьердин бооруна байкоо чекиттерин орнотуу жана съемка жүргүзүү боюнча нускамаларга ылайык жумуштарды коопсуз аткаруу, пъезометрлерди, термисторлорду, инклинометрлерди орнотуу жана съемка жүргүзүү;
 • Туюккап чарба объекттилерине коюлган талаптарды өздөштүрүү;
 • Жардыруу ишинин жалпы түшүнүктөрү менен таанышуу. Кендердин физикалык-механикалык касиеттеринин жана БЖИ параметрлеринин жардыруунун сапатына таасири.

Практика шарттары:

 • Акы төлөнүүчү тажрыйба
 • Практика мөөнөтү – 3 ай
 • Практика өтүү жери – Кумтөр кени
 • Жумуш графиги -14/14

Тандоого катышуу үчүн:

 • 2022-жыл 9-май саат 17.00 кечикпестен, шилтеме менен өтүп, анкетаны толтуруп, ага бардык керектүү документтерди тиркеп жиберүү керек.

Тестирлөөгө жана маектешүүгө эӊ ылайыктуу талапкерлер гана чакырылат.