ЖАЙКЫ ПРАКТИКА ПРОГРАММАСЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОЖ СТУДЕНТТЕРИ ҮЧҮН

ЖАЙКЫ ПРАКТИКА ПРОГРАММАСЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОЖ СТУДЕНТТЕРИ ҮЧҮН

Жарыяланган: 20 April 2022

Жабык

“Кумтөр Голд Компани” ЖАКу 3 жана 4 курстардын студенттери арасында Алтын ылгоо фабрикасынын пробирдик-аналитикалык лабораториясында (АЫФ ПАЛ) 2022-жылы жайкы практика өтүү үчүн тандоо жарыялайт.

Талаптар:

 • Кыргыз Республикасындагы ЖОЖдун “Химия” же “Химиялык технологиялар(инженериялар)” багыты боюнча 3 же 4-курсунун студенттери (5 жылдык окуунун 4-курстары) каралат;
 • Лабораториялык жабдууларды билүү (спектрометрлер, титраторлор)
 • Тилдерди билүү артыкчылыкка ээ болот;
 • Демилгелүүлүк жана жаӊы билимдерге умтулуу;
 • Аткаргычтык жана тартиптүүлүк;
 • Компьютерде жана MS Office программалында иштей билүү;
 • Тыкан болуу, команда менен иштей билүү;
 • Медициналык жактан бийик-тоолуу кен-жайда ишке жарамдуу болуп саналган чыӊ ден-соолукта болуу;
 • Аллергиялык оорулар жок болуу;

Милдеттер:

 • Тике жетекчинин тапшырмаларын жана буйруктарын аткаруу;
 • ПАЛ ишмердигинин процесстерин изилдөө;
 • Пробирдик-аналитикалык лабораторияга келген геологиляык жана технологиялык пробаларды каттоо, сорттоо, ситолук анализге, плавкага даярдоо;
 • Жеке коргонуу каражаттарын колдонуу эрежелерин сактоо;

Практика шарттары:

 • Акы төлөнүүчү тажрыйба
 • Практика мөөнөтү – 3 ай
 • Практика өтүү жери – Кумтөр кени
 • Жумуш графиги -14/14

Тандоого катышуу үчүн:

 • 2022-жыл 9-май саат 17.00 кечикпестен, шилтеме менен өтүп, анкетаны толтуруп, ага бардык керектүү документтерди тиркеп жиберүү керек.

Тестирлөөгө жана маектешүүгө эӊ ылайыктуу талапкерлер гана чакырылат.