Aтайын репортаждар

Aтайын репортаждар

Жарыяланган: 19 January 2018

“Кумтөрдүн” куткаруучулары”

“Жаратылышты сактайлы”

“Экономикадагы тоскоолдуктар”

“Кумтөрдүн биоартүрдүүлөгүү”

“Инвестицияга тоскоолдук”

“Жогорку нормативдер”

“Чындык издөө”

«Барскоон чындыгы»
Профессор, медицина илимдер доктору, РФ эмгек сиңирген дарыгери Н.А. Мешков менен интервью (Москва, май, 2010 ж.)

“Эриген муздагы оюндар”

“Доренин жаралышы”

“Үч кабаттуу самосвал”

“Экология. Жакпас чындык”

“Туӊгуюк жол”

Алтын тегирмен

Адистердин миграциясы