Коопсуздук жумалыгы

Коопсуздук жумалыгы

Жарыяланган: 19 March 2018

«WORK SAFE/HOME SAFE» программасын жегирд жайылтуу максатында 2017-жылдын 1-9 июл күндөрү “Кооспуздук Жумалыгы” бардык КГК кызматкерлеринин катышуусунда өттү.