Камсыз кылуучуларга коюлган талаптар

 • Башкы бет »
 • Камсыз кылуучуларга коюлган талаптар

Камсыз кылуучуларга коюлган талаптар

Ишкана ээлерин ак-ниеттүүлүккө текшерүү үчүн бардык учурларда Кумтөр Компаниясынын жетектөөчү принциптери, анын ичинде Эл аралык бизнес жүргүзүү саясаты жана Этика нормаларынын Топтому пайдаланылат. Ошондой эле, Кумтөр менен келишим түзүүнү каалаган бардык ишканалар (же уюмдар) Кыргыз мыйзамдарынын нормаларына толук жооп берүүсү милдеттүү.

Кантип камсыздоочу боло алам?

 • Колуңузда ишканаңыздын каттоо документтери болушу керек
 • Бизге коммерциялык сунушуңузду жиберишиңиз керек
 • Ылайыктуу тажрыйбага жана туруктуулука ээ болушуңуз керек
 • Биз, кызматташтыкка даярбыз
 • Сизге, техникалык колдоо кѳрсѳтѳ алабыз

Жергиликтүү сатып алуу бѳлүмүнүн максаттары:

 • Жергиликтүү ѳндүрүүчүлѳрдү колдоо
 • Майдалоочу тегирмен топторун чыгаруу
 • Жумушчулар үчүн атайын кийим жана мээлей тигүү
 • Азык түлүк
 • Эмерек жасоо

Камсыздоочуну тандоо критерийлери:

 • Сапат жана баа
 • Товардын колдо болушу
 • Тѳлѳѳ ыкмасы (формасы)
 • Сертификаттар, Кепилдиктер
 • Камсыздоочунун тажрыйбасы
 • OEM (Original equipment manufacturer — шаймандын түпнускалуу ѳндүрүүчүсү болуу)
 • Туруктуу кызматташтык

Биздин тилектер:

 • Чынчылдык жана адептүүлүк
 • Техникалык колдоо
 • Коопсуздук техника эрежелерин сактоо
 • Үзгүлтүксүз ѳркүндѳѳ
 • Продукциянын сапаттуу жана колдо болуусу
 • Тѳлѳѳ ыкмасы (формасы)
 • Тез жооп кайтаруу жана учурдагы товар/кызмат баалары жѳнүндѳ ыкчам маалымат берүү
 • Продукциянын ѳз убагында алынып келүүсү

КГКнын жоопкерчилиги:

 • Тѳлѳмдѳрдү ѳз убагында жасоо
 • Талап формаларын кемчиликсиз толтуруу
 • Тунуктук/ачыктык
 • Жашырындык (конфиденттик)
 • Ар бир сунушка бирдей мүмкүнчүлүк
 • Кызматташтыкка даярдык

Биздин компания менен кызматташууга кызыкдар товар же кызмат көрсөтүүчүлөргө төмөнкү берилген компаниянын политикалар, КГК Президентинин компаниянын өнөктөштөрүнө кайрылуу каты менен тааанышып, Өнөктөштөр Үчүн Сурамжылоону толтуруш керек:

Этикалык нормалардын топтому (англис жана орус тилинде)
Өнөктөштөр үчүн сурамжылоону (англис жана орус тилинде)

Коммерциялык сунуштарды «Камсыз кылуу жана Логистика» бөлүмүнүн башкы бетиндеги Компанянын даректерине жиберсеңиздер болот.