“КУМТӨР ГОЛД КОМПАНИ” ЖАК 4Х40 ФУТТУК КОНТЕЙНЕРЛЕРДИ РЫБАЧЬЕ СТ.- БЕЛЬГИЯ КАТТАМЫ МЕНЕН ТАШУУГА КОММЕРЦИЯЛЫК СУНУШТАРДЫ КАБЫЛ АЛУУ ЖӨНҮНДӨ ЖАРЫЯЛАЙТ

“КУМТӨР ГОЛД КОМПАНИ” ЖАК 4Х40 ФУТТУК КОНТЕЙНЕРЛЕРДИ РЫБАЧЬЕ СТ.- БЕЛЬГИЯ КАТТАМЫ МЕНЕН ТАШУУГА КОММЕРЦИЯЛЫК СУНУШТАРДЫ КАБЫЛ АЛУУ ЖӨНҮНДӨ ЖАРЫЯЛАЙТ

Жарыяланган: 09 August 2021

Кабыл алуу жабык

“Кумтөр Голд Компани” ЖАК 4х40 футтук контейнерлерди (2х40 НС жана 2х40  DV) Рыбачье ст.- Гримберген, Бельгия каттамы менен ташууну ишке ашыруу үчүн транспорттук компанияларды кызматташууга чакырат.

Аткаруучуга коюлган талаптар:

  1. 2021 жылдын октябрь айына кыймылдуу составы эң жакшы абалда гана болуу керек (СПС/МПС), контейнерлер (4х40`) жөнөтүүчү тарабынан берилет.
  2. Тейлөө аяктагандан кийин контейнерлер ташуучунун менчигинде кала берет.
  3. Жүктү камсыздандырууга талап кылынбайт.

Жүк тууралуу маалымат:

Жүк жөнөтүүчүнүн тарабынан “ре-экспорт” режиминде бажыдан өткөрүлөт.

Импортту жүк алуучу ишке ашырат.

Аталышы Саны Товардын коду салмагы
1 иштетилген тетиктер (мурда колдонулган кыймылдаткычтар, дөңгөлөктөр тобу,  насостор ж. б.) 4х40 футтук контейнерлер

(2х40 НС и 2х40  DV)

ар түрдүү (8408 90, 8413 81, 8431 49, 8708 99 ж.б.) 17 860 / 1х40

Жүктү алуунун жана жеткирүүнүн дареги: Балыкчы шаары, Рыбачье станциясы, Кыргызстан / Хамбирксе Стинвег 98, 1850 Гримберген, Бельгия

Баа сунуштаганда тейлөөлөрдүн бардык көлөмү боюнча бааларды көрсөтүү керек.

Баа сунуштарын 2021 жылдын 28 августун 17.00 го чейин кийинки электрондук дарегине жөнөтүңүз kgc.logistics@kumtor.kg.