ПЕРСОНАЛДЫ БАШКАРУУ БӨЛҮМҮНӨ ЭКИ ЖЫЛДЫК ТАКШАЛМА ӨТҮҮ ҮЧҮН ТАНДОО

ПЕРСОНАЛДЫ БАШКАРУУ БӨЛҮМҮНӨ ЭКИ ЖЫЛДЫК ТАКШАЛМА ӨТҮҮ ҮЧҮН ТАНДОО

Жарыяланган: 15 September 2023

ТАКШАЛМАГА КАБЫЛ АЛУУ ЖАБЫЛДЫ.

“Кумтөр Голд Компани” ЖАК ЖОЖдордун бүтүрүүчүлөрү арасында Кен ишканасынын персоналды башкаруу бөлүмүнө эки жылдык такшалма өтүү үчүн тандоо жүргүзөт.

Талаптар:

 • Жогорку билим алгандыгы тууралуу диплом (ар кандай багыттагы), иш стажы жок;
 • Заманбап программалык-техникалык каражаттарды жана оргтехниканы мыкты билүү;
 • Коммуникациянын мыкты көндүмдөрүн билүү;
 • Демилге жана жаңы нерселерди үйрөнүүгө умтулуу;
 • Аткаруучулук жана тартиптүүлүк;
 • Тилдерди билүүсү: кыргыз тили, орус тили, англис тили (базалык).

Милдеттери:

 • Кадрдык башкаруу функцияларын аткаруу;
 • Талапкерлердин медициналык кароого, тиешелүү тренингдерге байланыштуу бардык процедуралардан өтүү процесстерин көзөмөлдөө;
 • Окуп үйрөнүүгө ак ниеттүүлүк менен мамиле кылуу;
 • Жетекчисинин тапшырмаларын аткаруу;
 • Ички эмгек тартибинин эрежелерин сактоо (Компаниянын жоболорун);
 • Жетекчинин кызматына тиешелүү тапшырмаларын жана көрсөтмөлөрүн өз убагында жана сапаттуу аткаруу;
 • Купуя маалыматты жайылтпоо.

Такшалма шарттары:

 • Акы төлөнүүчү такшалма
 • Такшалма мөөнөтү – 2 жыл
 • Такшалма өтүү жери – Бишкек шаарындагы кеңсе
 • Жумуш графиги – 5/2

Тандоого катышуу үчүн:

 • 2023-жылы 28-август саат 17.00 кечикпестеншилтеме аркылуу өтүп, анкетаны толтуруп, ага бардык керектүү документтерди тиркөө керек.

Тестирлөөгө жана маектешүүгө эӊ ылайыктуу талапкерлер гана чакырылат.