ПЕРСОНАЛДЫ БАШКАРУУ БӨЛҮМҮНӨ ЭКИ ЖЫЛДЫК ТАКШАЛМА ӨТҮҮ ҮЧҮН ТАНДОО

ПЕРСОНАЛДЫ БАШКАРУУ БӨЛҮМҮНӨ ЭКИ ЖЫЛДЫК ТАКШАЛМА ӨТҮҮ ҮЧҮН ТАНДОО

Жарыяланган: 14 June 2024

ТАПШЫРУУНУН АКЫРКЫ МӨӨНӨТҮ: 28.06.2024, 16:00го чейин.

“Кумтөр Голд Компани” ЖАК эки жылдык такшалмадан өтүү үчүн ЖОЖдордун бүтүрүүчүлөрүн Персоналды башкаруу бөлүмүнө тандоо жүргүзөт. 

Талаптар:

 • Экономика, юриспруденция, табигый-техникалык багыты боюнча жогорку билими тууралуу диплом;
 • Заманбап программалык-техникалык жана офистик жабдууларды мыкты колдоно билүү;
 • Мыкты коммуникация көндүмдөрү;
 • Демилгелүүлүк жана жаңы нерселерди үйрөнүүгө болгон каалоо;
 • Аткаруучулук жана тартиптүүлүк;

Милдеттери:

 • Кадрлар жана алардын кыймылы менен байланышкан документтерди жүргүзүүгө жана сактоого көмөктөшүү;
 • Иш кагаздарын жана архив иштерин жүргүзүүгө жардам берүү;
 • Ишке орноштуруу боюнча кат алышууну жүргүзүү;
 • Өзүнүн жетекчисинин буйруктарын аткаруу;
 • Ички эмгек тартибинин (компаниянын саясатын) эрежелерин сактоо;
 • Жетекчинин кызмат ордуна тиешелүү буйруктарын жана тапшырмаларын өз убагында жана сапаттуу аткаруу;
 • Купуя маалыматты жайылтпоо;

Такшалманын шарттары:

 • Акы төлөнүүчү такшалма
 • Такшалманын узактыгы – 2 жыл
 • Такшалманын орду – Бишкек ш. кеңсе
 • Такшалманын графиги – 5/2

Тандоого катышуу үчүн төмөнкүлөр керек:

 • Анкетаны толтуруп, бардык зарыл болгон документтерди 2024-жылдын 28 июнунда саат 16:00 кеч эмес шилтемени басуу менен тиркеңиз.

Тестирлөөгө жана маектешүүгө эң ылайыктуу талапкерлер гана чакырылат.