2020-жылга прогноз

2020-жылга прогноз

• 2020-жылы алтын өндүрүүнүн болжолдуу көлөмү 520-560 миӊдей унция же 16,17-17,42 тонна мерчемделет

• Болжолдуу жалпы капиталдык жумшоолор, кыртыш ачууга жумшоолорду кошпогондо, 67 млн доллар

• Ɵнүктүрүүгɵ болжолдуу инвестициялар 18 млн доллар

• Карьерди иштетүүдөгү кыртыш ачуу иштерин капиталдаштыруу жумшоолору акчалай 173 млн доллар, ал эми жалпы кыртыш ачуу иштерине 215 млн доллар болжолдонду

• Геологиялык чалгындоо иштерине 20 млн доллар жумшоо пландалды