ОКУТУУ ЖАНА ПЕРСОНАЛДЫ ӨНҮКТҮРҮҮ БӨЛҮМҮНӨ ЭКИ ЖЫЛДЫК ТАКШАЛМА ӨТҮҮ ҮЧҮН ТАНДОО

ОКУТУУ ЖАНА ПЕРСОНАЛДЫ ӨНҮКТҮРҮҮ БӨЛҮМҮНӨ ЭКИ ЖЫЛДЫК ТАКШАЛМА ӨТҮҮ ҮЧҮН ТАНДОО

Жарыяланган: 11 July 2024

ТАПШЫРУУНУН АКЫРКЫ МӨӨНӨТҮ: 25.07.2024, 16:00го чейин.

«Кумтөр Голд Компани» ЖАКу конкурстук негизде ЖОЖын бүтүрүүчүүлөрүн ОКУТУУ ЖАНА ПЕРСОНАЛДЫ ӨНҮКТҮРҮҮ бөлүмүнө эки жылдык такшалма программасын ɵтүүгɵ чакырат.

Талаптар:

 • «Юриспруденция», «Экономика», «Менеджмент», «Социология», «Маалымат технологиялары» адистиктери боюнча жогорку билимге ээ болуу;
 • Компьютер жана MS Office, Google Docs, Zoom программаларында иштей билүү;
 • Англис тилин жакшы билүү;
 • Демилгелүүлүк жана жаӊы билимдерге умтулуу;
 • Аткаргычтык жана тартиптүүлүк;
 • Тыкандык, команда менен иштей алуу;
 • Медициналык жактан чың ден-соолукта болуу.

Милдеттер:

 • Окуу арыздарын иштеп чыгуу жана окуу графигин түзүүгө жардам берүү;
 • Ар кандай окутууларга кɵмɵктɵшүү;
 • Окутуу маалымат базалары менен тапшырмаларды аткаруу;
 • Документтер менен иштөөдө көмөк көрсөтүү;
 • Окутууда техникалык, административдик жана уюштуруучулук колдоо көрсөтүү.

Жумуш шарттары:

 • Акы тɵлɵнүүчү такшалма
 • Такшалма мɵɵнɵтү – эки жыл
 • Такшалма ɵтүү жайы – Бишкек
 • Такшалма графиги – 5/2

Тандоого катышуу үчүн:

 • 2024-жылдын 25-июлундан саат 16.00 кечикпестен, шилтеме менен өтүп, анкетаны толтуруп, ага бардык керектүү документтерди тиркөө керек.

Тестирлөөгө жана маектешүүгө эӊ ылайыктуу талапкерлер гана чакырылат.