МЕДИЦИНАЛЫК БӨЛҮМГӨ ЭКИ ЖЫЛДЫК ТАКШАЛМА ӨТҮҮ ҮЧҮН ТАНДОО

МЕДИЦИНАЛЫК БӨЛҮМГӨ ЭКИ ЖЫЛДЫК ТАКШАЛМА ӨТҮҮ ҮЧҮН ТАНДОО

Жарыяланган: 11 March 2024

ТАКШАЛМАГА КАБЫЛ АЛУУ ЖАБЫЛДЫ.

“Кумтөр Голд Компани” ЖАК жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү арасында Медициналык бөлүмгө эки жылдык такшалма өтүү үчүн тандоо жүргүзөт.

Талаптар:

 • Жалпы медицина тармагында жогорку медициналык билим (2019–2023-жылдары университеттин бүтүрүүчүлөрү);
 • Компьютерди ишенимдүү колдонуу, Microsoft Office, Google Docs, Zoom программаларын билүү;
 • Жеке сапаттар: демилгелүүлүк, тырышчаактык жана командада иштөөнү каалоо, тактык жана тартип;

Милдеттер:

 • Ар кандай медициналык документтерди жүргүзүүгө көмөк көрсөтүү;
 • Нөөмөткө чейинки жана жылдык медициналык кароодон өтүү үчүн документтерди жүргүзүү;
 • Медициналык бөлүмдүн конференцияларын жана семинарларын өткөрүүгө көмөктөшүү.

Такшалма шарттары:

 • Акы төлөнүүчү такшалма
 • Такшалма мөөнөтү – 2 жыл
 • Такшалма өтүү жери – Бишкек ш. кеңсе
 • Такшалма графиги – 5/2

Тандоого катышуу үчүн:   

 • 2024-жылдын 25-марты, саат 16:00 кечикпестен, шилтеме аркылуу өтүп, анкетаны толтуруп, ага бардык керектүү документтерди тиркөө керек.

Тестирлөөгө жана маектешүүгө эӊ ылайыктуу талапкерлер гана чакырылат.