Презентациялар

Презентациялар

“Кумтөр Голд Компани” эксперттеринин презентациялары


Кыргызстан тоо-кен өндүрүшүнө товарлар менен кызматтарды берүүчүлөрдүн форуму, 27-июнь, 2019-ж., Бишкек, Кыргызстан.
(орус тилинде)

 

Тоо-кен ишканаларынын таштандыларын жөндөө боюнча эл аралык конференция, 2019-жылдын 4-5-апрели, Санкт-Петербург шаары, Россия Федерациясы.

Англис тилинде:

International Conference on Waste Management of Mining Enterprises, April 4-5, 2019 in St. Petersburg, Russian Federation.

Орус тилинде:

Международная конференция по вопросам обращения с отходами горнодобывающих предприятий, 4-5 апреля 2019 года в городе Санкт-Петербург, РФ.

 

 

 

“Conservation Asia 2018” (Биоартүрдүүлүктүү сактоо – Азия 2018) Эл аралык конференциясы, Борбор Азиядагы Америка Университети, 6-10 Август, 2018, Кыргызстан.

Англис тилинде: