Камсыз кылуучуларды издейбиз

Камсыз кылуучуларды издейбиз

КГК ЖАКу жергиликтүү камсыздоочу ишканалардан төмөнкү товарлар боюнча сунуштарды кабыл алууну жарыялайт

Нажмите здесь, что бы скачать файл

Камсыздоочу ишканалар “Артикулду” сөзсүз белгилеши зарыл

Инструкция:

Томөнку электрондук адресине жиберилиши керек Kumtor_localbuyer@kumtor.com.

Коммерциялык сунуштар төмөнкү маалыматты камтыш керек: төлөм формасы, жеткирүү мөөнөтү, товардын толук мунөздөмөсү, сапат сертификатынын көчүрмөсү.

КГК келип түшкөн сунуштарды толугу менен же болбосо бөлүгү менен четке кагуу укугуна ээ. КГК сунушталган эң төмөн бааны кабыл алууга милдеттеме албайт.