Кумтѳр эсептен чыгарылган тоо-кен техникасын жана кам тетиктерин сатуу жѳнүндѳ жарыялайт

Кумтѳр эсептен чыгарылган тоо-кен техникасын жана кам тетиктерин сатуу жѳнүндѳ жарыялайт

Жарыяланган: 17 March 2016


Кумтѳр Голд Компани ЖАКу, эсептен чыгарылган тоо-кен техникасын жана кам тетиктерин, «учурдагы абалда» сатуу жѳнүндѳ жарыялайт.

Кумтѳр Голд Компани ишканасы, ѳзүнүн Балыкчы ѳткѳѳл базасында, техниканы жүктѳѳгѳ кѳмѳк кѳрсѳтѳт. Кызыккандарды, ѳздѳрүнүн сунуштарын оозу чапталган, сыртында “Техника сатып алуу”, деп жазылган конверттерди Бишкек шаары, Ибраимов кѳчѳсү 24, “Учкун” АКнун имараты, 10 каб., адресине 15 апрель 2015 жыл, 17:00 чейин жѳнѳтүүгѳ чакырабыз.

Кошумча маалымат үчүн kumtor_localbuyer@kumtor.com электрондук дарегине кайрылсаңыздар болот. КГК менен потенциалдуу сатып алуучулардын ортосундагы макулдашуунун негизинде Кумтѳр кен-жайына сапар уюштурулушу мүмкүн.

КГК ишканасы, ар-кайсы сунуштоонун бүтүнүн же белгилүү бир бѳлүгүн кабыл алуу же албоо укугун сактайт. Ошонун негизинде, кызыкдар тараптардын тендерге катышуу үчүн жасаган чыгымдарын ордун толтуруу милдеттенмесинен баш тарткандыгын КГК ачык жана айкын билдирет.

Техника менен жеткиликтүү кам тетиктеринин тизмеси:

1. URAL TRAILER 5TH WHEEL 20 TON S/N S0000730 Asset ID 000.27.06

2. URAL TRAILER 5TH WHEEL 20 TON 0023IKP Asset ID 000.27.07

3. URAL TRAILER 5TH WHEEL 20 TON 0021IKP Asset ID 000.27.08

4. URAL TRAILER 5TH WHEEL 20 TON 0016IKP Asset ID 000.27.09

000.27.09

5. URAL TRAILER 5TH WHEEL 20 TON 0017 IKP Asset ID 000.27.10

6. URAL TRAILER 5TH WHEEL 20 TON 0019 IKP Asset ID 000.27.11

7. URAL TRAILER 5TH WHEEL 20 TON 0024IKP Asset ID 000.27.12

8. URAL TRAILER 5TH WHEEL 20 TON 0018IKP Asset ID 000.27.13

000.27.13

9. URAL TRAILER 5TH WHEEL 20 TON S/N S0000746Asset ID 000.27.14

10. TRAILER FUEL TANK, MODEL POLAR, 2000, 180IKP Asset ID 000.27.52